Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό βοήθημα για τον Τεχνίτη Εργαλειομηχανών.

Συμβάλλει στην απόκτηση των γενικών και ειδικών γνώσεων για την επιλογή των υλικών και την εφαρμογή των μεθόδων και αποτελεί οδηγό για αναζήτηση επιπλέον πληροφοριών.

Στις Γενικές Γνώσεις περιλαμβάνονται  η κατανόηση του μηχανολογικού σχεδίου του προς κατεργασία τεμαχίου,  η βασική λειτουργία των εργαλειομηχανών, τα Μέτρα Υγείας & Ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με την εργασία και τον εξοπλισμό που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Στις Ειδικές Γνώσεις περιλαμβάνονται  η επιλογή των φάσεων κατεργασίας, των κατάλληλων εργαλειομηχανών και άλλων συσκευών, οι γενικές αρχές χειρισμού των εργαλειομηχανών.   

Με τη χρήση του βιβλίου θα είστε σε θέση:

 • Να εντοπίσετε την εξέλιξη σε τεχνολογίες, εργαλεία και τεχνικές που ήδη χρησιμοποιείτε ή σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε. 
 • Να επιλέγετε τη βέλτιστη λύση, αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνικές και εργαλεία.
Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Εισαγωγή στις μηχανουργικές κατεργασίες» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ιστορική αναδρομή
 • Οι βασικές κατηγορίες υλικών
 • Στοιχεία μηχανουργικών κατεργασιών                
 • Κατεργασιμότητα των υλικών
 • Μηχανουργείο

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Βασικές Αρχές Μηχανολογικού Σχεδίου» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Το κατασκευαστικό σχέδιο αντικειμένων
 • Οι όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο
 • Εκλογή και τοποθέτηση όψεων στο σχέδιο
 • Βοηθητικές όψεις
 • Είδη τομών
 • Διαστασιολόγηση
 • Υπομνήματα
 • Το σκαρίφημα
 • Συμβολισμοί και Σημάνσεις

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Κατεργασίες με Αφαίρεση Υλικού» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Αρχές της κοπής
 • Ψευδόκοψη
 • Γεωμετρία της κοπής
 • Θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κοπή
 • Φθορά των κοπτικών εργαλείων

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Κατεργασίες με παραμόρφωση» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Πλαστική Παραμόρφωση
 • Ενδοτράχυνση
 • Παραμόρφωση εν θερμώ και εν ψυχρώ
 • Είδη μηχανικών παραμορφώσεων
 • Πρέσες
 • Απότμηση
 • Βαθεία Κοίλανση

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Συμβατικές Εργαλειομηχανές» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κινήσεις συμβατικών εργαλειομηχανών κοπής
 • Ταξινόμηση εργαλειομηχανών κοπής
 • Συγκρότηση εργαλειομηχανών κοπής
 • Τόρνος
 • Φρέζα
 • Διάτρηση (drilling)

 

 
Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «CNC Εργαλειομηχανές» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ορισμοί
 • Η εργαλειομηχανή αριθμητικού ελέγχου σαν σύστημα
 • Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μηχανών CNC

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort