Τα χωματουργικά μηχανήματα ως συντελεστές παραγωγής ενός τεχνικού έργου επηρεάζουν άμεσα τις δομικές εργασίες τόσο από άποψη χρόνου, κόστους, ποιότητας  και παραγωγής ενός τεχνικού έργου. Ο χειριστής  του φορτωτή – εκσκαφέα διαδραματίζει επιτελικό ρόλο στην παραγωγική αλυσίδα για την επιτυχημένη εκτέλεση  ενός τεχνικού έργου σύμφωνα με τον προγραμματισμένο χρόνο, κόστος, αλλά και ποιότητα κατασκευής.

Η ραγδαία εξέλιξη των  χωματουργικών μηχανημάτων και εν προκειμένω του εκσκαφέα-φορτωτή με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως η χρήση του GPS,   της τηλεματικής, και των αυτοματισμών λειτουργίας ως αποτέλεσμα του συνεχώς αυξανόμενου όγκου κατασκευών των τεχνικών έργων  ο οποίος συνοδεύεται από την απαίτηση της μείωσης του χρόνου κατασκευής, δημιουργεί την ανάγκη επικαιροποίησης των  γνώσεων των χειριστών φορτωτή – εκσκαφέα.Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Εργασιακά καθήκοντα
 • Ικανότητες, γνώσεις
 • Εφαρμογή οδηγιών
 • Τύποι Μηχανημάτων
 • Ιστορική αναδρομή
 • Ταχυσύνδεσμος
 • GPS, τηλεματική
 • Αυτοματισμοί

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Βεβαίωση εξέτασης τύπου του μηχανήματος
 • Δήλωση πιστότητας
 • Τεύχος μελέτης αντοχής, οδηγίες συναρμολόγησης, προβλεπόμενες χρήσεις και πληροφορίες προτύπου που χρησιμοποιήθηκε (στην ελληνική γλώσσα)
 • Έγκριση παράτασης χρήσης
 • Προβλεπόμενες ενδείξεις

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ & ΕΚΣΚΑΦΈΑ» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Λειτουργία μηχανισμών
 • Δομή κατασκευής
 • Χειριστήρια
 • Βλάβες

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ KAI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Δημοσίων Έργων
 • Απαιτούμενα μέτρα οδικής ασφάλειας
 • Ειδικοί Κανονισμοί Ασφαλείας
 • Σωστή χρήση μηχανημάτων
 • Μέτρα προστασίας
 • Αιτίες ατυχημάτων στα εργοτάξια

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort