Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική και έχει στόχο το τελικό τεμάχιο να έχει την ίδια αντοχή με τα αρχικά κομμάτια.

Από την εποχή της αρχαιότητας εμφανίζονταν διαδικασίες συγκόλλησης, που βασίζονταν κυρίως στη μέχρι τότε γνώση των υλικών. Έτσι, η συγκόλληση με χύτευση καθιερώθηκε από τους αρχαίους χρόνους ως η κύρια μορφή σύνδεσης και επισκευής σπασμένων κατασκευών από μπρούντζο ή χυτοσίδηρο. Άλλες μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συγκόλληση σε κάμινο (καμινοσυγκόλληση), η κασσιτεροκόλληση, που χρησιμοποιείται μέχρι τις μέρες μας, ιδιαίτερα στη λευκοσιδηρουργία, η μπρουτζοκόλληση κ.λπ..

Η πιο κλασική μέθοδος συγκόλλησης, που είναι η συγκόλληση με οξυγονοασετυλίνη, εμφανίστηκε στην αρχή του εικοστού αιώνα. Από τότε πολλές διαφορετικές μέθοδοι έχουν ανακαλυφθεί και προσφέρονται για την πραγματοποίηση πολύπλοκων προϊόντων. Η λίστα με τα αντικείμενα ή προϊόντα, που έχουν συγκολλητά μέρη είναι ατελείωτη και περιλαμβάνει από στοιχεία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μέχρι πλοία, μηχανές αεριωθούμενων, αυτοκίνητα, γέφυρες, μεταλλικά έπιπλα, κτίρια με μεταλλικό σκελετό κ.λπ..

Μία κατηγοριοποίηση των συγκολλήσεων τις κατατάσσει σε δύο κατηγορίες, τις αυτογενείς συγκολλήσεις και τις ετερογενείς συγκολλήσεις.

Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Μέταλλα – Κράματα» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων
 • Η δομή των μετάλλων
 • Ο μεταλλικός δεσμός
 • Η κοκκώδης δομή των μετάλλων
 • Η επίδραση της κοκκώδους δομής στις μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων
 • Η επίδραση της συγκόλλησης στην κοκκώδη δομή των μετάλλων και στην αλλαγή των μηχανικών ιδιοτήτων τους
 • Η σημασία των προσμίξεων
 • Τα μέταλλα
 • Ο σίδηρος και οι χάλυβες
 • Μη σιδηρούχα κράματα

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Γενική εισαγωγή στην τεχνολογία συνδέσεων – συγκολλήσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ιστορική αναδρομή της τεχνολογίας των συγκολλήσεων
 • Η τεχνολογία συνδέσεων – συγκολλήσεων
 • Είδη συγκολλήσεων
 • Αυτογενείς συγκολλήσεις
 • Ετερογενείς συγκολλήσεις
 • Συγκολλήσεις πίεσης
 • Ονοματολογία και συμβολισμός συγκολλήσεων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Κοπή και διαμόρφωση άκρων συγκόλλησης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κοπή με χρήση φλόγας
 • Κοπή με δέσμη πλάσματος
 • Κοπή με δέσμη λέιζερ
 • Κοπή με ηλεκτρόδιο άνθρακα (γραφίτη)
 • Κοπή με επενδυμένο ηλεκτρόδιο κοπής
 • Υδροκοπή

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Μέθοδοι συγκόλλησης με ηλεκτρικό τόξο – Εξοπλισμός - Πηγές» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Βασικό ηλεκτρικό κύκλωμα συγκόλλησης
 • Προστασία του τόξου
 • Φυσική του τόξου
 • Μέθοδοι έναυσης τόξου
 • Φύσημα τόξου και τρόποι αντιμετώπισης
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του τόξου
 • Τα είδη των συγκολλήσεων τόξου
 • Ηλεκτρικές πηγές συγκολλήσεων τόξου
 • Πότε χρησιμοποιείται η κάθε μορφή ηλεκτρικού ρεύματος

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Μέθοδος συγκόλλησης με επενδεδυμένο ηλεκτρόδιο» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Αρχή λειτουργίας
 • Κύρια Χαρακτηριστικά
 • Συμπεριφορά του τόξου συγκόλλησης
 • Χαρακτηριστικά επικάλυψης Ηλεκτροδίων
 • Σκοπός της επικάλυψης
 • Περιγραφή των διάφορων τύπων επικάλυψης
 • Επίδραση των διαφόρων παραμέτρων συγκόλλησης
 • Συσκευασία & Συντήρηση ηλεκτροδίων
 • Κριτήρια επιλογής ηλεκτροδίου
 • Κωδικοποίηση Ηλεκτροδίων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «Μέθοδος συγκόλλησης με παρουσία προστατευτικού αερίου» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Προστατευτικά αέρια συγκόλλησης
 • Ημιαυτόματη μέθοδος συγκόλλησης με σύρμα (MIG/MAG)
 • Ημιαυτόματη μέθοδος συγκόλλησης με παραγεμιστό σύρμα (FCAW)
 • Η μέθοδος συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο βολφραμίου (TIG)

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 7 «Συγκολλήσεις βυθισμένου τόξου» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Πλεονεκτήματα, περιορισμοί και κύριες εφαρμογές της μεθόδου
 • Εξοπλισμός συγκολλήσεων βυθισμένου τόξου
 • Αναλώσιμα συγκόλλησης βυθιζόμενου τόξου

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 8 «Σχεδιασμός και μεταλλουργία των συγκολλήσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Σχεδιασμός Συγκολλήσεων
 • Μεταλλουργία συγκολλήσεων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 9 «Συγκολλήσεις Ανοξείδωτων χαλύβων, χυτοσιδήρων και μη-σιδηρούχων υλικών» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ανοξείδωτοι χάλυβες
 • Τα κράματα αλουμινίου
 • Τα κράματα νικελίου
 • Χυτοσίδηροι

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 10 «Ελαττώματα συγκολλήσεων και ποιοτικός έλεγχος αυτών» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Παραμορφώσεις
 • Ρηγματώσεις
 • Η παρουσία πόρων και λοιπών ελαττωμάτων
 • Η προθέρμανση
 • Ο ποιοτικός έλεγχος της ηλεκτροσυγκόλλησης

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 11 «Πιστοποίηση προσωπικού συγκολλήσεων και θέματα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν στις διαδικασίες συγκόλλησης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Πιστοποίηση προσωπικού συγκολλήσεων
 • Θέματα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν στις διαδικασίες συγκόλλησης

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort