Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε νεοεισερχομένους και σε έμπειρους τεχνίτες με στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες θεωρητικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Τεχνίτη Σωληνουργού. Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

 • Στάδια παραγωγής χαληβδοσωλήνων
 • Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων ευθείας ραφής
 • Συγκολλητότητα
 • Ανόπτηση
 • Ανοξείδωτα στοιχεία δικτύου
 • Συντήρηση δικτύων διακίνησης υγρών
 • Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
 • Τεχνικά στοιχεία δικτύων
 • Εξαρτήματα σωληνώσεων
 • Ενώσεις σωληνώσεων
 • Μονώσεις
 • Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων
 • Παραλαβή της εγκατάστασης
 • Σύνδεση χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων
 • Διαστολή και στήριξη χαλκοσωλήνων
Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Χαλκοσωλήνες - Χαλυβδοσωλήνες» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Στάδια παραγωγής χαλυβδοσωλήνων
 • Κατασκευή Χαλύβδινων σωλήνων ευθείας ραφής

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Ανοξείδωτοι χάλυβες - σωλήνες» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κατηγορίες ανοξείδωτων χαλύβων – σωλήνων
 • Μηχανική συμπεριφορά
 • Χημική Συμπεριφορά
 • Συνήθη προβλήματα
 • Ανόπτηση
 • Ανοξείδωτα στοιχεία δικτύου

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Γενικά τεχνικά στοιχεία δικτύων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Δίκτυα σε ψευδοροφές
 • Βαφή των συστημάτων σωληνώσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Σήμανση – Αναγνώριση – Επιγραφές
 • Κλίσεις των σωληνώσεων
 • Αυτόματα εξαεριστικά
 • Αλλαγή όδευσης σωληνώσεων
 • Σήμανση χαλκοσωλήνων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Εξαρτήματα Σωληνώσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Τα κατάλληλα εξαρτήματα
 • Εξαρτήματα διακλαδώσεων
 • Ενώσεις σωληνώσεις
 • Αλλαγή διεύθυνσης
 • Ρακόρ – φλάντζες
 • Διαστολές – συστολές
 • Κραδασμοί
 • Εύκαμπτες συνδέσεις
 • Διαστολικά σωληνώσεων
 • Θέσεις των εξαρτημάτων δικτύου
 • Συστολοδιαστολές – Στηρίγματα

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Ενώσεις – Περάσματα - Αναρτήσεις» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Σύνδεσμοι σωληνώσεων δικτύων
 • Φλάντζες σύνδεσης
 • Συγκολλούμενοι σύνδεσμοι
 • Συνδέσεις σωλήνων με μούφες
 • Συνδέσεις με κόλληση τόξου ή οξυγονοκόλλησης
 • Χαλκοσωλήνες
 • Σύνδεση ανόμοιων μετάλλων
 • Φλάντζες, ρακόρ
 • Περάσματα και χιτώνια
 • Αναρτήσεις στηρίγματα και αγκύρια σωληνώσεων
 • Ράβδοι στήριξης
 • Πριονωτές μεταλλικές ταινίες
 • Βύσματα

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «Μονώσεις» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Τοποθέτηση Μόνωσης
 • Θερμική μόνωση
 • Μόνωση Σωληνώσεων Νερού
 • Μόνωση σωλήνων ατμού

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 7 «Τοποθέτηση Οργάνων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Μετρητές άμεσης αναγνώρισης
 • Θέσεις οργάνων διακοπής
 • Τύποι οργάνων διακοπής
 • Βαλβίδες δικτύων σωληνώσεων
 • Απομόνωση – Παράκαμψη
 • Άλλοι τύποι βαλβίδων
 • Μανόμετρα
 • Μετρητές πίεσης
 • Κρουνοί μανόμετρου
 • Θερμόμετρα

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 8 «Έλεγχος δονήσεων – Τρόποι Επιμέτρησης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Εύκαμπτοι σύνδεσμοι
 • Μεταλλικοί αντικραδισμοί σύνδεσμοι σωληνώσεων
 • Άγκιστρα
 • Στήριξη σωλήνων
 • Αντλίες
 • Δίκτυα σωληνώσεων
 • Αποφρακτικά όργανα
 • Θερμικές μονώσεις

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 9 «Δοκιμή στεγανότητας σωληνώσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Δοκιμή συστημάτων αυτοματισμού
 • Δοκιμές αντλιών
 • Δοκιμές εγκατάστασης
 • Έλεγχος στεγανότητας σε πίεση
 • Έλεγχος στεγανότητας σε θέρμανση
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας
 • Λειτουργικός έλεγχος
 • Ρύθμιση ροής νερού
 • Παραλαβή της εγκατάστασης

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 10 «Έλεγχοι - Ρυθμίσεις» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Επιθεώρηση
 • Έναρξη λειτουργίας
 • Έλεγχος και ρύθμιση δικτύων σωληνώσεων νερού
 • Καμπύλη λειτουργίας αντλιών
 • Ταχύτητας ροής υγρού
 • Μέτρηση της πτώσης πίεσης
 • Πρωτόκολλα δοκιμών συστημάτων νερού
 • Οπτική επιθεώρηση

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 11 «Τεχνικές εγκατάστασης χαλκοσωλήνων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Σύνδεση χαλκοσωλήνων και εξαρτημάτων
 • Διαστολή και στήριξη χαλκοσωλήνων
 • Τελικές πληροφορίες για σωστή εγκατάσταση

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort