Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε νεοεισερχομένους και σε έμπειρους τεχνίτες με στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες θεωρητικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Τεχνίτη Μονωτή. Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

 • Προβλήματα στις υγρομονώσεις
 • Κατηγορίες προκατασκευασμένων ασφαλτικών φύλλων
 • Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών μεμβρανών
 • Κωδικοποίηση ασφαλτικών φύλλων
 • Μονώσεις Πλοίων - Βιομηχανική μόνωση

 

 

Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Υγρομονώσεις – Προκατασκευασμένα Ασφαλτικά φύλλα – Κριτήρια Επιλογής» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Υγρομονώσεις
 • Προτάσεις για την στεγάνωση δωμάτων
 • Ασφαλτικά φύλλα τροποποιημένης ασφάλτου (APP και SBS)
 • Εφαρμογή
 • Κριτήρια επιλογής ασφαλτικών μεμβρανών
 • Αιτίες γήρανσης
 • Κριτήριο επικαλύψεων στη φάση παραγωγής
 • Κριτήριο υποστρώματος
 • Κριτήριο δυνατότητας δίπλωσης σε ορθή γωνία
 • Οικονομικά κριτήρια
 • Κατάταξη των υγρομονωτικών στρώσεων
 • Κατάταξη των χρήσεων σε σχέση με τον προορισμό της στέγης και το υπόστρωμα

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Κωδικοποίηση Ασφαλτικών Φύλλων – Δοκιμές κατά Κ.Δ.Θ. – Ιδιότητες ροής σε υψηλές θερμοκρασίες» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κωδικοποίηση Ασφαλτικών φύλλων
 • Δοκιμές κριτηρίου κατά Κ.Δ.Θ.
 • Καθορισμός ιδιοτήτων ροής σε υψηλές θερμοκρασίες
 • Εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Προετοιμασία δοκιμιών
 • Προετοιμασία δοκιμιών

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Στεγάνωση Βατού Δώματος» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Βατό Δώμα
 • Σύστημα στεγάνωσης με δύο στεγανωτικές στρώσεις
 • Σύστημα στεγάνωσης με μία στεγανωτική στρώση
 • Στεγάνωση βατού δώματος

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Ανεστραμμένη μόνωση» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ανεστραμμένη μόνωση
 • Διαδικασία εργασιών

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Στεγάνωση Δωμάτων - Κήπων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Υλικά διαμόρφωσης στρώσεων
 • Διαδικασία εργασιών
 • Στεγάνωση δωμάτων κήπων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «Στεγάνωση χώρων στάθμευσης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Διαδικασία εργασιών
 • Στεγάνωση χώρων στάθμευσης

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 7 «Στεγάνωση Υπογείων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Διαδικασία εργασιών
 • Στεγάνωση υπογείων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 8 «Επαναστεγάνωση Δώματος» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Προϋπάρχουσα στεγάνωση
 • Ειδικές κατασκευές
 • Στεγανωτική στρώση
 • Επαναστεγάνωση Δώματος

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 9 «Ειδικά Σημεία της Στεγάνωσης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ειδικά Σημεία Στεγάνωσης
 • Στεγάνωση Στηθαίου
 • Στεγάνωση Υδρορροών
 • Στεγάνωση Αρμών Διαστολής

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 10 «Θερμομόνωση Δομικών Στοιχείων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Θερμομόνωση σκελετού κτιρίου
 • Ενδεικτικές λύσεις εξωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομή
 • Κανόνες επιλογής πάχους θερμομόνωσης σκελετού
 • Κατασκευαστικά προβλήματα
 • Επίλυση Κατασκευαστικών προβλημάτων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 11 «Μονώσεις Πλοίων – Βιομηχανική Μόνωση» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Λίστα Μονωτικών Υλικών
 • Συγκόλληση Στηριγμάτων
 • Μονώσεις Πυρασφάλειας
 • Άλλες μονώσεις
 • Εξαγωγές καυσαερίων Κ/Μ – Η/Μ
 • Πυρίμαχη Μόνωση Καταστρώματος Α-60
 • Επιστρώσεις Δαπέδων

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort