Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε νεοεισερχομένους και σε έμπειρους τεχνίτες με στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες θεωρητικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Τεχνίτη Καθαρισμού Μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα, τα αντικείμενα που αναπτύσσονται είναι τα εξής:

 • Μέθοδοι καθαρισμού και προστασίας μεταλλικών επιφανειών
 • Ψηγματοβολή
 • Αποξεστικά μέσα ψηγματοβολής
 • Υδροβολή
 • Περιβαλλοντικά προβλήματα
 • Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων
Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Μέθοδοι καθαρισμού και προστασίας μεταλλικών επιφανειών» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Εισαγωγή στην ψηγματοβολή και την υδροβολή
 • Συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών
 • Τι είναι η οξείδωση – διάβρωση
 • Προετοιμασία επιφάνειας συγκολλήσεων
 • Σημασία του καθαρισμού των επιφανειών
 • Προετοιμασία της επιφάνειας για επικάλυψη με αντιδιαβρωτικά και αντιρρυπαντικά χρώματα
 • Βαφή μεταλλικών επιφανειών
 • Αντιδιαβρωτικά χρώματα
 • Αντιρρυπαντικά χρώματα

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Ψηγματοβολή» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των μεθόδων αμμοβολής – ψηγματοβολής
 • Κατηγορίες ξηρής ψηγματοβολής
 • Πεδία εφαρμογών και δράσης ψηγματοβολής
 • Πλεονεκτήματα ψηγματοβολής
 • Μειονεκτήματα ψηγματοβολής
 • Η ψηγματοβολή στην Ελλάδα
 • Οικονομικά στοιχεία
 • Προδιαγραφές καθαρισμού επιφανείας με ψηγματοβολή
 • Αρχή λειτουργίας ψηγματοβολής

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Αποξεστικά μέσα ψηγματοβολής» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Τα αποξεστικά μέσα ψηγματοβολής
 • Χαρακτηριστικά των αποξεστικών μέσων ψηγματοβολής
 • Ταξινόμηση των αποξεστικών υλικών

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Υδροβολή» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ιστορική αναδρομή
 • Σύγχρονες εφαρμογές της υδροβολής
 • Κατηγορίες υδροβολής
 • Τα κύρια μέρη μιας μονάδας υδροβολής ΥΠ και ΥΥΠ

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Περιβαλλοντικά προβλήματα» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Τα απόβλητα των μεθόδων καθαρισμού των επιφανειών
 • Επικίνδυνες ουσίες που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους προστασίας των επιφανειών
 • Η αέρια ρύπανση από την ψηγματοβολή
 • Αέριοι μολυσματικοί παράγοντες
 • Η ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Μέθοδοι ελαχιστοποίησης της παραγόμενης σκόνης
 • Νομοθεσία

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Τα προβλήματα στην υγεία των εργαζομένων
 • Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον ανθρώπινο οργανισμό
 • Ασθένειες οφειλόμενες (και) στην ψηγματοβολή
 • Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων σε βλαπτικούς παράγοντες
 • Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων
 • Κίνδυνοι για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων
 • Εκπαίδευση και πληροφόρηση εργαζομένων
 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων – γενικές αρχές πρόληψης
 • Οδηγίες ασφαλείας εταιρειών

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort