Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε νεοεισερχομένους και σε έμπειρους τεχνίτες με στόχο να καλύψει τις βασικές ανάγκες θεωρητικής κατάρτισης στην ειδικότητα του Ελασματουργού. Βασικοί στόχοι του παρόντος σε ότι αφορά στην ειδικότητα του ελασματουργού είναι:

 • Αναγνώριση των βασικών υλικών και των ποιοτήτων αυτών.
 • Αναγνώριση των ειδών και των διαδικασιών κάθε είδους ελασματουργικής εργασίας.
 • Αναγνώριση βασικών σχεδίων, κυρίως ναυπηγικών σχεδίων και σκίτσων, καθώς και της σχετικής Αγγλικής ορολογίας των κυριοτέρων ναυπηγικών όρων.
 • Γνώσεις πάνω στις βασικές απαιτήσεις της ποιότητας παραγωγής των ελασματουργικών εργασιών.
 • Γνώση των θέσεων εργασίας του ελασματουργού στους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας, κυρίως ναυπηγικών μονάδων.
 • Γνώσεις σχετικά με τη χάραξη, κοπή, διαμόρφωση, συναρμολόγηση και ευθυγράμμιση ελασμάτων και μορφοσιδήρων στις διάφορες φάσεις και θέσεις εργασίας του ναυπηγείου.

Μαθήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (elearning courses)

 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 1 «Ιδιότητες Σύγχρονων Υλικών Υψηλής Αντοχής» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Φυσικές ιδιότητες των μετάλλων και των κραμάτων τους Ανάλυση Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου
 • Μηχανικές ιδιότητες των μετάλλων και των κραμάτων τους

 


 

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 2 «Τα Σύγχρονα Βιομηχανικά Κράματα» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Χάλυβες
 • Κράματα Χαλκού
 • Κράματα Αλουμινίου

 


Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 3 «Τύποι Χαλύβδινων Προϊόντων στις Κατασκευές» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Ελάσματα
 • Σιδηρογωνίες και σιδηροδοκοί (Μορφοσίδηρα)
 • Λάμες
 • Ράβδοι
 • Υπολογισμός βάρους ελασμάτων

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 «Στοιχεία της Μεταλλικής Κατασκευής του Πλοίου» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κατασκευαστικά Σχέδια του Σκάφους
 • Σχήμα, Διαστάσεις και Βάρος Πλοίου
 • Συστήματα ενισχύσεων
 • Σύντομη περιγραφή των μερών της μεταλλικής κατασκευής του σκάφους

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 5 «Ελασματουργικές εργασίες στη μεταλλική συγκολλητή κατασκευή» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Εργασίες χαρακτηρίου (Σάλας)
 • Εργασίες στο Βαρύ Ελασματουργείο
 • Εργασίες στο Ελαφρύ Ελασματουργείο
 • Η προκατασκευή
 • Η Ανέγερση

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 6 «Καθέλκυση - Ελασματουργικές εργασίες επισκευής» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Η καθέλκυση του σκάφους - Εργασίες μετά την Καθέλκυση
 • Εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιεί ο ελασματουργός
 • Ελασματουργικές εργασίες

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 7 «Στοιχεία Τεχνολογίας Συνδέσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Συγκολλήσεις

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 8 «Ονοματολογία και συμβολισμός συγκολλήσεων» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κωδικοποίηση για τις κυριότερες μεθόδους συγκόλλησης
 • Θέσεις Συγκόλλησης
 • Προετοιμασία των άκρων πριν την συγκόλληση και συμβολισμός
 • Σύμβολα Συγκόλλησης
 • Παραμορφώσεις λόγω συγκόλλησης - Εύθυνση με θέρμανση

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 9 «Κοπή και διαμόρφωση άκρων συγκόλλησης» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Κοπή με χρήση φλόγας
 • Κοπή με δέσμη πλάσματος
 • Κοπή με ηλεκτρόδιο άνθρακα (γραφίτη)
 • Κοπή με επενδυμένο ηλεκτρόδιο κοπής
 • Υδροκοπή

Με την ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 10 «Ποιοτικός έλεγχος στις ελασματουργικές εργασίες» θα είστε εξοικειωμένοι με τις ακόλουθες έννοιες:

 • Μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου μεταλλικών κατασκευών

Ηλεκτρονικό Βιβλίο

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort