Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ is committed to protecting your privacy and developing technology that gives you the most powerful and safe online experience. This Statement of Privacy applies to the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web site and governs data collection and usage. By using the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ website, you consent to the data practices described in this statement.

Collection of your Personal Information

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ collects personally identifiable information, such as your e-mail address, name, home or work address or telephone number. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ also collects anonymous demographic information, which is not unique to you, such as your ZIP code, age, gender, preferences, interests and favorites.

There is also information about your computer hardware and software that is automatically collected by Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ. This information can include: your IP address, browser type, domain names, access times and referring Web site addresses. This information is used by Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ for the operation of the service, to maintain quality of the service, and to provide general statistics regarding use of the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web site.

Please keep in mind that if you directly disclose personally identifiable information or personally sensitive data through Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ public message boards, this information may be collected and used by others. Note: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ does not read any of your private online communications.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ encourages you to review the privacy statements of Web sites you choose to link to from Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ so that you can understand how those Web sites collect, use and share your information. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ is not responsible for the privacy statements or other content on Web sites outside of the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ and Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ family of Web sites.

Use of your Personal Information

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ collects and uses your personal information to operate the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web site and deliver the services you have requested. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ also uses your personally identifiable information to inform you of other products or services available from Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ and its affiliates. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ may also contact you via surveys to conduct research about your opinion of current services or of potential new services that may be offered.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ does not sell, rent or lease its customer lists to third parties. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ may, from time to time, contact you on behalf of external business partners about a particular offering that may be of interest to you. In those cases, your unique personally identifiable information (e-mail, name, address, telephone number) is not transferred to the third party. In addition, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ may share data with trusted partners to help us perform statistical analysis, send you email or postal mail, provide customer support, or arrange for deliveries. All such third parties are prohibited from using your personal information except to provide these services to Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ, and they are required to maintain the confidentiality of your information.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion, or political affiliations, without your explicit consent.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ keeps track of the Web sites and pages our customers visit within Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ, in order to determine what Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ services are the most popular. This data is used to deliver customized content and advertising within Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ to customers whose behavior indicates that they are interested in a particular subject area.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web sites will disclose your personal information, without notice, only if required to do so by law or in the good faith belief that such action is necessary to: (a) conform to the edicts of the law or comply with legal process served on Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ or the site; (b) protect and defend the rights or property of Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ; and, (c) act under exigent circumstances to protect the personal safety of users of Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ, or the public.

Use of Cookies

The Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web site use "cookies" to help you personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a Web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you.

One of the primary purposes of cookies is to provide a convenience feature to save you time. The purpose of a cookie is to tell the Web server that you have returned to a specific page. For example, if you personalize Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ pages, or register with Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ site or services, a cookie helps Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ to recall your specific information on subsequent visits. This simplifies the process of recording your personal information, such as billing addresses, shipping addresses, and so on. When you return to the same Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ Web site, the information you previously provided can be retrieved, so you can easily use the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ features that you customized.

You have the ability to accept or decline cookies. Most Web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the interactive features of the Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ services or Web sites you visit.

Security of your Personal Information

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ secures your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ secures the personally identifiable information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure. When personal information (such as a credit card number) is transmitted to other Web sites, it is protected through the use of encryption, such as the Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Changes to this Statement

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ will occasionally update this Statement of Privacy to reflect company and customer feedback. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ encourages you to periodically review this Statement to be informed of how Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ is protecting your information.

Contact Information

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ welcomes your comments regarding this Statement of Privacy. If you believe that Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ has not adhered to this Statement, please contact Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΒΕΠ at host@change.me. We will use commercially reasonable efforts to promptly determine and remedy the problem.

buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort