ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο – Στόχοι του Έργου

Σκοπός του έργου είναι η διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, που θα αναπτυχθεί (ή παραχθεί – δημιουργηθεί) στο πλαίσιο του έργου « Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους άνεργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής τους Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων», με δικαιούχο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 01, με κωδικό MIS 375331.

 

Συγκεκριμένα οι βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την υλοποίηση του Έργου είναι:

  • Εργασίες Ψηφιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή o Εκτυπώσιμη
    • Οπτικού Δίσκου (CD/DVD)
    • Διαδικτυακής εφαρμογής (Web Application) – Δημιουργία e-books
  • Δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης
  • Ενέργειες διάχυσης των αποτελεσμάτων του παρόντος έργου

Θεματικές Ενότητες Βιβλιοθήκης:

1. Τεχνικός Συγκολλήσεων

2. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών

3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Αυτοματισμού

4. Τεχνίτης Ελασματουργός

5. Τεχνίτης Καθαρισμού μετάλλων

6. Τεχνίτης Ξυλουργός

7. Τεχνίτης Ψυκτικός

8. Τεχνίτης Μονωτής Πλοίων

9. Τεχνίτης Σωληνουργός


buca escort alsancak escort alsancak escort Bornova escort Karşıyaka escort Lara escort Antalya anal escort manavgat escort eryaman escort çankaya escort