Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του ΕΒΕΠ εγκαινίασε  τη λειτουργία της με 9 ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), το περιεχόμενο των οποίων έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης της Πράξης ΟΠΣ 375331 του ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποίησε το ΕΒΕΠ.

Στη συνέχεια, καταχωρήθηκαν 2 νέα βιβλία, που παρήχθησαν για τις ανάγκες του Προγράμματος Κατάρτισης της Πράξης ΟΠΣ 488597, με δικαιούχο το ΕΒΕΠ.