• Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 41.77.241-5
  • Email :evep@pcci.gr
el-GRen-US
Banner1
Banner2
Banner3
Το Έργο

Σκοπός του έργου είναι η διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, που θα αναπτυχθεί (ή παραχθεί – δημιουργηθεί) στο πλαίσιο του έργου...

Περισσότερα >
Βιβλιοθήκη

Η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του ΕΒΕΠ εγκαινίασε τη λειτουργία της με 9 ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), το περιεχόμενο των οποίων έχει παραχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης της Πράξης ΟΠΣ 375331 του ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποίησε το ΕΒΕΠ.

Περισσότερα >
Ανακοινώσεις

Μπορείτε να ενημερωθείτε για Νέα του ΕΒΕΠ, σχετικά με το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης καθώς και ανακοινώσεις που αφορούν την αγορά εργασίας του Πειραιά.

Περισσότερα >

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

«Διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για ανέργους και επαπειλούμενους ανέργους των βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής τους Πειραιά, μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης/ επανακατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων»

Θεματικές Ενότητες